Podstawy energoelektroniki

Przedmiot obieralny

Wykłady: 10    Laboratoria: 18    Projekt: 10

Rok studiów  3

Semestr studiów   5