Filologia angielska, II rok, lic. spec. nauczycielska (studia zaoczne)

Filologia germańska, II rok, lic. spec. nauczycielska (studia zaoczne)

Pedagogika, spec. ped. terapeutyczna z asystentem rodziny III rok, lic.
Filologia angielska, II rok, lic. spec. nauczcyielska

Kurs przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; przedmiot: Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i szkole

Pedagogika 5letnia, stacjonarna rok I