Egzamin Optymalny start

 

Do egzaminu on-line z zakresu Comarch ERP Optima mogą przystąpić osoby, które były użytkownikami oferowanych e-szkoleń:


 •  Kadry i Płace
 •  Księga Handlowa
 •  Księga Podatkowa
 •  Kasa/Bank

 

INFORMACJE OGÓLNE


W celu uzyskania dostępu do aplikacji egzaminacyjnej prosimy o bardzo dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem:

 

https://www.erp.comarch.pl/Egzaminy/Edukacja/

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z formularzem oraz uważne wypełnienie formularza (zwłaszcza względem prawidłowego zapisu imienia i nazwiska).

 

Po wypełnieniu formularza, na adres mailowy w nim podany uczestnik otrzymuje wysłaną wiadomość zawierającą: akronim wybranej uczelni, imię i nazwisko oraz hasło dostępu. Niniejsze dane należy wpisać w momencie logowania się do aplikacji.

 

Każdy test składa się z 20 pytań wyboru. Wśród nich są zawarte pytania jedno i wielokrotnego wyboru.

 

Uzyskanie pozytywnego wyniku testu możliwe jest dopiero po udzieleniu więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi.

 

Czas przeznaczony na rozwiązywanie jednego testu wynosi 60 minut.

 

Przed zakończeniem egzaminu, prosimy o uważne sprawdzenie czy odpowiedzi na wszystkie pytania zostały udzielone. W tym celu można poruszać się po pytania z pomocą strzałek: <<<poprzednie , następne>>>. Aplikacja nie wyszczególnia informacji, czy któreś z pytań nie zostało pominięte przez zdającego.

 

Po trzecim nieudanym podejściu ( tj. po 3-ciej zatwierdzonej przez uczestnika nieudanej próbie) kolejne przystąpienie do egzaminu będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia jego niezaliczenia podczas ostatniej próby.

 

Przerwanie egzaminu, bez wyraźnego jego zakończenia przyciskiem „ZAKOŃCZ EGZAMIN” powoduje blokadę danego egzaminu. W takim przypadku prosimy o kontakt z administratorem : edukacja.erp@comarch.pl [ INFORMACJA DLA OPIEKUNA EGZAMINÓW PO STRONIE UCZELNI)

 

Pozytywne zaliczenie egzaminu wieńczy certyfikat. Zostanie na nim podany dokładny zakres posiadanej wiedzy zgodny z zaliczonym obszarem tematycznym. Uczestnik otrzymuje certyfikat drogą mailową na adres podany w wypełnianym na samym początku formularzu.Szkolenie przeznaczone jest dla Użytkowników rozpoczynających pracę z Comarch ERP Optima lub pracujących od niedawna z systemem i zainteresowanych usprawnieniem wiedzy praktycznej. Szkolenie zawiera podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima
z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Zostało podzielone na poszczególne grupy tematyczne:

 • Konfiguracja programu;
 • Moduł Kasa/Bank;
 • Kategorie;
 • Moduł Handel;
 • Rejestry VAT;
 • Rozliczanie dokumentów;
 • Księgowość - moduł Księga Podatkowa;
 • Moduł Płace i Kadry.


Wersja demo dla studentów znajduje się pod adresem :


 http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/pobranie/


Optymalny Start: 

http://www.comarch.pl/szkolenia/centrum-szkoleniowe/oferta-dla-edukacji/optimalny-start/

opis programu:

https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób rozpoczynających pracę z systemem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, ale również dla osób mających z nim styczność, a pragnących usystematyzować nabytą wiedzę. Materiał zapozna Uczestnika z zagadnieniami prowadzenia Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów w Comarch ERP Optima. Pokazane zostaną: 

·         różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami;

·         wyliczanie deklaracji podatkowych;

·         ewidencja środków trwałych i WNiP;

·         generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych.


Wersja demo dla studentów znajduje się pod adresem :

 

http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/pobranie/


Pobieramy wersję Comarch ERP Optima 2022.2.1 SQL Server > pobierz z serwera podstawowego. 


Optymalny Start: 

http://www.comarch.pl/szkolenia/centrum-szkoleniowe/oferta-dla-edukacji/optimalny-start/

opis programu:

https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/


Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących Użytkowników Comarch ERP Optima Płace i Kadry oraz dla osób pracujących od niedawna w programie. Założeniem kursu jest zapoznanie Uczestnika
z podstawowymi operacjami w Comarch ERP Optima Płace i Kadry, umożliwiającymi sprawną ewidencję i rozliczanie pracowników oraz współpracę z ZUS i US. Obejmuje m.in.:

 

·         konfigurację programu;

·         uzupełnienie danych słownikowych;

·         definiowanie kalendarzy, nieobecności oraz składników wypłat;

·         ewidencję kadrową;

·         naliczenie wynagrodzeń;

·         generowanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji do ZUS.


Wersja demo dla studentów znajduje się pod adresem :

 

http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/pobranie/


Pobieramy wersję Comarch ERP Optima 2022.2.1 SQL Server > pobierz z serwera podstawowego. 


Optymalny Start: 

http://www.comarch.pl/szkolenia/centrum-szkoleniowe/oferta-dla-edukacji/optimalny-start/

opis programu:

https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/


Szkolenie  przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę z Comarch ERP Optima, jak
i osób mających z nim styczność, a pragnących usystematyzować wiedzę. Obejmuje zagadnienia prowadzenia Księgi Handlowej w Comarch ERP Optima. Podzielone jest tematycznie, zgodnie
z modułami Comarch ERP Optima. Porusza zagadnienia: 

 • konfiguracji programu;
 • uzupełnienia danych słownikowych;
 • operacji w module Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus;
 • modyfikacji planu kont;
 • wprowadzenia dokumentu BO;
 • wprowadzenia bezpośredniego zapisu w dzienniku księgowym;
 • wprowadzania dokumentów do Rejestru VAT zakupu i sprzedaży;
 • wyliczenia deklaracji VAT-7;
 • Jednolitego Pliku Kontrolnego;
 • tworzenia schematów księgowych;
 • tworzenia zestawień księgowych;
 • wyliczania zaliczek na PIT-36;
 • wyliczania wynagrodzeń i zaliczek na PIT-4R;
 • ewidencję środków trwałych.

Wersja demo dla studentów znajduje się pod adresem :

 

http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/pobranie/


Pobieramy wersję Comarch ERP Optima 2022.2.1 SQL Server > pobierz z serwera podstawowego.


Optymalny Start: 

http://www.comarch.pl/szkolenia/centrum-szkoleniowe/oferta-dla-edukacji/optimalny-start/

opis programu:

https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/